Heino Tiidus 2

Heino Tiidus Foto: Enno Raun. Rahvusarhiiv

Koolidirektor Heino Tiidus

Aprillis 2018 möödub 100 aastat Orissaare Keskkooli kauaaegse direktori Heino Tiiduse sünnist. Orissaare Keskkooli direktorina töötas Heino Tiidus üheksateist aastat ning saatis ellu ligi tuhat noort inimest. Peale koolijuhi ameti mahapanekut andis ta veel aastaid ühiskonnaõpetuse tunde. Heino Tiidus on oma tööaastate jooksul koolijuhi ja õpetajana mõjutanud kõiki, kellega ta kokku puutus ja teda mäletatakse. Mäletatakse targa juhina, intelligentse inimesena, kel oli õpilastele kaasa anda mitte ainult teadmisi, vaid oskust näha elu erinevaid külgi ning soovi mõelda oma peaga. Ta innustas õpilaste loovust, iseseisvust, aktiivset eluhoiakut ja austust teadmiste vastu. Tema väärikus sisendas austust ja lugupidamist. Mõni inimene lihtsalt on suur isiksus ning Heino Tiidus seda oli.

Heino Tiiduse isa Mihkel Tiitus pärines Tiituste perekonnast Saaremaalt Kihelkonnast Kiirassaare külast. Mihkel Tiitus ja tema neli venda olid kõik laevakaptenid.

Heino Tiidus alustas kooliteed Tallinna Raua tänava algkoolis ja jätkas seejärel õpinguid Tallinna Reaalgümnaasiumis, mille lõpetas 1937.aastal. Samal aastal kutsuti ta aega teenima Eesti Vabariigi armeesse. Peale ajateenistuse lõpetamist astus Heino Tiidus Sõjaväe Tehnikakooli Tondil, mille lõpetas 1940.aastal ohvitseri auastmes. Astus siis Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstusökonoomika erialale, kus jõudis lõpetada vaid kaks kursust ja seda seoses II Maailmasõja puhkemisega, mis lõpetas paljude noorte meeste koolitee. Heino Tiidus määrati 249. Eesti laskurdiviisi koosseisu, sõja lõppedes oli ta sapööripataljoni staabiülem kaardiväe kapteni auastmes.  Heino Tiidus suunati sõjast naasnuna EKP Saaremaa komitee käsutusse (EKP liige oli alates 1943.a. kuni väljaastumiseni 1990.a.). Ta jätkas õpinguid Tallinna Polütehnilises Instituudis, lõpetades 1953.aastal majandusteaduskonna mittestatsionaarses õppes. Lühikest aega töötas Heino Tiidus Kuressaare Teatri direktorina.

1952.aastast oli Heino Tiidus tegev haridussüsteemis. Kõigepealt Kuressaare Töölisnoorte Keskkooli direktorina, siis aasta Rajooni Haridusosakonna juhatajana. 1954.aastal suunati Heino Tiidus tööle Mustjala Keskkooli direktoriks ja sealt 1960.aastal Orissaare Keskkooli direktoriks, kust 1.septembril 1979 jäi pensionile. Kohakaasluse alusel on ta pidanud õpetajaametit Kuressaare Õhtukeskkoolis, Orissaare Maanoorte Keskkoolis, Kuressaare I Keskkoolis, Kuressaare Kutsekeskkoolis, Kuressaare II Keskkoolis.

Oma õpetajateel läbis ta lugematu arv haridusteemalisi seminare, kursuseid ja õppepäevi. 1971.aastal omistati Heino Tiidusele Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetus.

Heino Tiidus abiellus 1947. aastal Ann Tiidusega (Tamm), kokku kasvas peres viis last. Kooli ja ametitöö kõrval oli Heino Tiidusele väga oluline perekond, abikaasa tugi ja toetus ning lapsed.

Heino Tiidusel olid laiad huvialad, ta valdas vabalt inglise keelt ning tema kodus sai lugeda tol ajal väga haruldast ajakirja „National Geographic”, kuuldavasti sugulaste poolt saadetud. Ta tegi ka tõlketöid, näiteks tõlkis eesti keelde populaarteadusliku raamatu „Huvitav geomeetria”.

Õpilased austasid direktorit tema lugupidamise tõttu õpilaste vastu. Ta tundis kõiki oma õpilasi ning   võis juhtuda, et peatas su vahetunnil, et küsida: „Mis tund sul eelmine oli, kuidas läks?”

Tänase kooli õpetajatel ja haridustöötajatel, kes meie tänase kooli arengut suunavad ja korraldavad, on olnud ka oma kooliteelt kaasa võtta seda midagi, mis hariduse ja kooli on nende jaoks oluliseks teinud. Nagu emeriitprofessor Ülo Vooglaid rõhutab: „Haridus on kõige eeldus ja vajalik, kuid veel olulisem on haritus.”

Nende teemade juurde me soovimegi tulla konverentsil, et ühiselt arutada, kuidas saarlaste harimisel koolis läheb.

Kohtume konverentsil.

 

Orissaare Gümnaasium, OGSA, Orissaare Mõtteklubi